4F3FVA - Philippines - 15m - SSB
AH8LG - American Samoa -
15m - RTTY
P29VR - Papua New Guinea - 12m - SSB
V73/WW1V - Marshall Is. - 20m - SSB
VK9XTL - Christmas Isl. - 12m - SSB
YB7/G0SMC - Indonesia - 20m - SSB
KH6LEM - Hawaii - 20m - SSB
FO5JV - French Polynesia - 20m - SSB
KH0EN - Mariana Is. - 10m - SSB
C21NJ - Nauru - 20m - SSB
VK8AV - Australia - 40m - CW
ZL4KF - New Zealand - 20m - SSB
QSL Gallery - Oceania, page 1 Home. Previous. Next.